Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului https://aliniereenergetica.ro

Site-ul aliniereenergetica.ro este operat de societatea IF Barbu Maria Iulia, cu sediul în Sibiu, Str. Luptei nr. 1, ap. 9, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul F32/1240/2011 și Cod de Identificare Fiscală (C.U.I.), 29318453.

Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta.

Administratorul site-ului, Iulia Barbu, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

În continuare, pentru o mai bună claritate a Termenilor și Condițiilor, vom folosi următorii termeni:

  • Site” – înseamnă site-ul www.aliniereenergetica.ro
  • Administrator”– persoana sau echipa care se ocupă cu administrarea Site-ului
  • Serviciu” – orice serviciu, material sau componentă a lor oferite pe Site
  • Utilizator”– înseamnă în continuare orice persoană care accesează Site-ul, care își creează cont pe Site sau care dorește să utilizeze în orice mod Site-ul sau Serviciul.

Neacceptarea prevederilor Termenilor și Condițiilor atrage obligația Utilizatorului de a înceta accesarea Site-ului sau utilizarea Serviciului. Accesarea lor, în continuare, constituie o acceptare în întregime a Termenilor și Condițiilor și a tuturor prevederilor acestora.

Termeni generali

Vă rugăm să citiți următorii termeni de utilizare cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site. Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Condiții, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori.

Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

Proprietarii și colectorii de informații

Acești termeni de utilizare se aplică utilizării de către dvs. a tuturor Site-urilor și serviciilor deținute sau operate de aliniereenergetica.ro (colectiv „noi”, „noi”, sau „al nostru”), inclusiv și orice alt site pe care le-am deținut sau operat.

Restricții

Conținutul Site-urilor noastre sunt protejate prin legea drepturilor de autor și de legile mărcii comerciale și sunt proprietatea proprietarilor lor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel, nu pot utiliza informațiile și materialele din cadrul Site-urilor pentru uz personal. Nu aveți dreptul de a schimba, modifica, șterge, afișa, transmite, adapta, exploata sau copia pentru distribuirea sau vânzarea oricăror informații, materiale, mărci comerciale, drepturi de autor pe alte site-uri.

Este necesar să obțineți permisiunea scrisă de la noi sau de orice altă entitate care deține proprietatea intelectuală pe site-urile noastre înainte de a putea publica, distribui, afișa sau exploata comercial orice material de pe site-uri. Prin utilizarea Site-urilor sunteți de acord să respectați legislația privind drepturile de autor.

Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, întreg conținutul în format text și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site, prin newslettere sau prin orice alte materiale legate direct sau indirect de Site) aparțin Administratorului Site-ului și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului. Prin derogare de la prevederea precedentă nu aparțin Administratorului Site-ului sau partenerilor săi acele materiale pentru care pe Site s-a indicat un alt titular de drepturi ori un alt deținător sau o altă sursă și nici opiniile și/sau comentariile de orice fel exprimate de Utilizatorii Site-ului față de materialele de orice fel postate pe Site sau față de Conținutul Site-ului în general.

În cazurile în care Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip este preluat de Administratorul Site-ului de la alți producători/emitenți de conținut sau materiale în fomat text, imagine, grafică, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, o asemenea preluare se realizează cu respectarea prevederilor legale și regulilor incidente în asemenea cazuri.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este exonerat de orice răspundere privind materialele, datele și informațiile, dar fără a se limita la acestea, preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate având scopul și caracterul de “comunicate de presă”. Utilizatorii înțeleg și acceptă că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ și orientativ și că Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere în niciun caz și în niciun mod pentru veridicitatea și validitatea Conținutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgând din utilizarea acestuia.

Utilizatorii se obligă să respecte toate drepturile de autor și drepturile conexe acestuia și orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care Adminstratorul Site-ului și partenerii săi le dețin asupra/în legatură cu Site-ul, Conținutul acestuia, Serviciul, orice modul sau componentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora. Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice măsură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii Conținutului Site-ului.

Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află în Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale, definite potrivit prezentului document ca fiind scopuri pur necomerciale, fără nicio intenție directă ori indirectă privind obținerea de profituri sau câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în orice alte scopuri decât cele personale se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Administratorului Site-ului.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; Administratorul Site-ului își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scopuri pot fi trimise la adresa: iulia@aliniereenergetica.ro sau prin oricare dintre modalitățile indicate la pagina de Contact a Site-ului.

Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către Site își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către Site iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Administratorului Site-ului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Utilizatorii care expediază în orice mod informații ori materiale către Site sunt de acord să cedeze exclusiv, pe termen nelimitat și pe toate teritoriile, în momentul trimiterii acestora către Administratorul Site-ului, toate drepturile de utilizare, adaptare, modificare și/sau retransmitere a conținutului cu care contribuie sau postează pe Site. Administratorul Site-ului nu poate fi considerat responsabil pentru eventualele prejudicii cauzate de conținutul postat pe Site de către orice persoană, indiferent din ce secțiune, serviciu sau facilitate face parte respectivul conținut.

Este strict interzisă postarea pe Site a oricărui conținut, incluzând materiale, comentarii, imagini, secvențe video, dar fără a se limita la acestea, care au un limbaj obscen sau vulgar, conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, mesaje rasiste, șoviniste ori care ar putea discrimina orice persoane în orice mod sau care ar încălca orice alte drepturi și libertăți ale omului potrivit legislației în vigoare.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că în cazul încălcării în orice mod și în orice măsură a oricărora din prevederile Termenilor și Condițiilor, Administratorul Site-ului va putea opta în mod discreționar pentru suspendarea totală sau parțială a accesului Utilizatorului la orice Serviciu al Site-ului ori pentru nepublicarea oricărui conținut expediat de Utilizator în vederea postării către Site ori pentru modificarea în orice mod a unui asemenea conținut, pentru interzicerea definitivă a accesului la una sau mai multe dintre facilitățile oferite de Site sau pentru desființarea contului Utilizatorului pe Site, fără niciun fel de atenționări sau notificări prealabile și fără a fi necesare orice alte formalități în acest sens.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul le oferă doar o platformă de comunicare și că doar ei singuri răspund pentru orice materiale, date și informații postate pe Site indiferent de formă și partea în care apar (de exemplu blog, avatar, comentarii etc., dar fără a se limita la acestea) și pentru orice efecte juridice și/sau comerciale derivând din acestea.

Link-uri

Acești termeni de utilizare se aplică numai pentru Site-urile noastre și nu pentru site-urile oricăror altor companii sau organizații, inclusiv cele pe care le legați. Noi nu deținem nicio responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale puse la dispoziție prin orice alt site, inclusiv cele pe care le legați. În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată în legătură cu utilizarea de orice conținut, bunuri sau servicii disponibile pe orice alt site. Alte site-uri pot lega la Site-urile noastre numai cu permisiune. Ne rezervăm dreptul de a anula orice autorizație acordată de dumneavoastră sau orice organizație pentru care vom aproba conectarea la Site-urile noastre și de a solicita încetarea unei astfel de conexiuni la oricare dintre site-uri, la discreția noastră, în orice moment.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii către care se trimit bannerele publicitare postate pe Site ori microsite-uri publicitare, dar fără a se limita la acestea, care sunt considerate de Administratorul Site-ului utile în legătură cu Conținutul Site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menționate, precum și corectitudinea și exactitatea acestora, iar Utilizatorii înțeleg și acceptă că aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către Administratorul Site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către Administratorul Site-ului. În momentul în care Utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de acele site-uri este supusă condițiilor stabilite de administratorii acelor site-uri.

Subscrieri

Acceptăm comentariile dumneavoastră pentru oricare dintre Site-uri. Cu toate acestea, nu vom revizui sau lua în considerare orice observații sau sugestii nesolicitate pentru subiecte la evenimentele sau produsele noastre. Sperăm că veți înțelege că această politică este destinată pentru a evita posibilitatea de neînțelegeri viitoare în cazul în care ideile dezvoltate de către personalul nostru s-ar putea părea a fi similare cu ideile prezentate de voi.

În consecință, vă rugăm să nu ne trimiteți orice idei originale creative, sugestii sau materiale. În cazul în care, în ciuda solicitării noastre, trimiteți orice idee, sugestie sau material acesta devine proprietatea noastră. În cazul în care ne trimiteți sugestii sau idei, vom deține în exclusivitate toate drepturile la nivel mondial și vom avea dreptul să utilizăm în mod liber de prezentare pentru orice scop, fără compensare sau notificare a furnizorului.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

Vă informăm că datele personale pe care Utilizatorii le furnizează Administratorului Site-ului sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime a Serviciului. Utilizatorii înțeleg și acceptă că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Administratorul Site-ului a serviciilor pe internet, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate, statistică și/sau furnizare bunuri și servicii.

Forum

Un „forum” înseamnă orice cameră de chat, discuții, ghiduri de revizuire sau alte servicii interactive care figurează pe oricare dintre site-uri și include folderele publice și folderele private. Trebuie să vă înregistrați în conformitate cu instrucțiunile pe care le veți găsi pe site în scopul de a contribui la orice forum. Este interzisă trimiterea oricărui utilizator al oricărui site din proprietate sau personalului nostru, orice material care este abuziv, vulgar, amenințător, hărțuitor, calomnios, defăimător, obscen, care invadează intimitatea unei persoane, care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate sau care ar încălca orice lege.

Nu este permisă utilizarea discuțiilor într-o manieră comercială. Este interzisă postarea materialelor care solicita fonduri sau care fac publicitate sau solicită bunuri sau servicii. Este interzisă postarea de materiale cunoscute a fi false. Este interzisă postarea sau transmiterea oricărui material informativ, software sau de altă natură care conține un virus sau alte componente dăunătoare. Noi nu suntem responsabili pentru materialul care apare în orice forum pe Site-uri, cu excepția materialelor semnate de unul din reprezentanții noștri. Noi nu suntem responsabili pentru materialele postate de către utilizatori, pentru calomnie, obscenitate, invadarea vieții private a încălcării, drepturi de autor sau marcă comercială sau pentru orice alt motiv.

Ne păstrăm dreptul de a modifica sau elimina mesaje sau alte materiale pe care noi, la discreția noastră, le considerăm a fi inacceptabile, ofensatoare, abuzive, defăimătoare, obscene, vechi sau altfel. Ne rezervăm, de asemenea, dreptul de a edita materiale pentru orice alt motiv. Indiferent dacă vom modifica sau elimina sau nu astfel de materiale, utilizatorii rămân singurii responsabili pentru conținutul mesajelor lor sau postări.

Puteți, de asemenea, garanta că dețineți sau controlați în alt mod toate drepturile pentru conținutul pe care l-ați postat și că postarea publică și de a folosi astfel de conținut de noi nu va încălca drepturile oricărei părți terțe. În plus, vă garantează că „drepturile morale” din materialele postate au fost ridicate. Nu există nicio despăgubire pentru orice material pe care îl postați pe site-uri.

Politica antispam

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR PRIVATE

Administratorul Site-ului nu va divulga, vinde sau închiria informații personale ale utilizatorilor, decât în cazul în care cererea se face de o instanță de judecată, în condițiile legii. Toate informațiile colectate sunt utilizate doar în scopul de a facilita comunicația cu utilizatorul.

Pentru trimiterea newsletterului și administrarea bazei de date de e-mailuri abonate, folosim serviciul Activecampaign.com. Pentru informații suplimentare puteți consulta și Politica de confidențialitate a Activecampaign la http://www.activecampaign.com/privacy-policy/

CUM PUTEȚI SĂ NU MAI PRIMIȚI E-MAIL DE LA NOI?

Fiecare e-mail trimis conține un link de dezabonare, aceasta fiind o cale automată de a nu mai primi mesaje de la noi. Fiecare cerere de dezabonare este procesată automat de către serviciul ActiveCampaign.

Angajamentul nostru: suntem împotriva trimiterii de spam.

Un mesaj electronic este considerat spam dacă:

  1. datele de identitate ale destinatarului precum și conținutul sunt irelevante pentru că mesajul este în mod egal aplicabil mai multor potențiali beneficiari;
  2. beneficiarul nu a acordat deliberat, explicit și irevocabil permisiunea ca acestea să fie trimise;
  3. transmiterea și recepționarea mesajului de către destinatar se face pentru a da un beneficiu disproporționat expeditorului.

De asemenea, considerăm spam orice mesaj ilicit și ilegal.

Limitarea răspunderii

Administratorul Site-ului nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres pentru conținutul de orice fel al Site-ului sau pentru întreg conținutul oferit de către Utilizatori. Administratorul Site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizarea Serviciului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conținutul Site-ului, inclusiv dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile sau orice altă activitate legată de utilizare, precum pentru niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului.

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând, dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră, Administratorul Site-ului și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și să despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților și consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Serviciul.

Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă.

În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului Sibiu.

Înregistrare

Am putea, la discreția noastră, să suspendăm sau să reziliem înregistrarea oricărui utilizator, la orice nivel al Site-ului, care încalcă oricare dintre acești termeni de utilizare sau pentru orice alt comportament pe care noi, în discreția noastră credem că este nepotrivit.

Termeni

Informațiile, serviciile, produsele, creanțele, subiectele de seminar și materialele de pe Site-urile noastre sunt furnizate „ca atare” și fără garanții de orice fel, fie exprimate sau implicite. Noi renunțăm la toate garanțiile, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la eficacitatea implicită a ideilor sau a strategiilor de succes listate pe acest Site, precum și cele care sunt prevăzute în produsele noastre sau ale participanților la evenimentele noastre. Singura excepție sunt garanțiile de satisfacție și de absolvire, care sunt etichetate în mod clar garanții în cadrul Site-urilor noastre.

Nici noi, nici oricare dintre licențiatorii noștri sau furnizori, nu garantează că funcțiile conținute în Site-urile noastre vor fi neîntrerupte sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că site-urile sau serverul care le face disponibile sunt verificate de viruși sau alte efecte nocive componente. Nici noi, nici oricare dintre licențiatorii noștri sau furnizori nu garantează și nu face nicio reprezentare cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării serviciilor, produselor, informațiilor sau materialelor de pe acest Site, în ceea ce privește corectitudinea lor, acuratețea, fiabilitatea etc. Dvs. (și nu noi sau la oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori) vă asumați întregul cost al tuturor operațiunilor necesare de service, reparație sau corectare a sistemului dvs.

Legea aplicabilă nu poate permite excluderea garanțiilor implicite, astfel încât excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dumneavoastră. Noi suntem o parte și nu monitorizăm orice tranzacție între utilizatori și furnizorii terți de produse sau servicii.

Limitarea răspunderii

Sub nicio formă, inclusiv dar nu limitat la neglijență, noi sau oricare dintre licențiatorii noștri sau dintre furnizori nu vom vom fi răspunzători pentru orice daune speciale sau indirecte care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele sau informațiile de pe Site-uri sau orice produse sau servicii furnizate în conformitate cu Site-urile, chiar dacă a fost informat de posibilitatea unor astfel de daune.

Legea aplicabilă nu poate permite limitarea sau excluderea de răspundere sau daune incidentale sau de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la date pierdute), astfel încât limitarea de mai sus sau excluderea să nu vi se aplice. Nu vom fi răspunzători nici noi nici licențiatorii noștri sau furnizorii pentru toate daunele, pierderile și cauzele de acțiune (fie în contract, prejudiciu sau altfel) care depășesc suma plătită de către dumneavoastră la noi, dacă este cazul, pentru accesarea Site-urilor.

În niciun caz nu vom fi responsabili sau răspunzători, direct sau indirect, pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată pentru dumneavoastră în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a oricărei consiliere, produse sau servicii pe care le primiți de la un vorbitor invitat pe Site-urile noastre sau la unul dintre evenimentele noastre.

De asemenea, nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierdere sau deteriorare, care este cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de către invitații noștri în legătură cu afișarea lor a fotografiilor, numelui sau biografie scrise pe Site-urile noastre sau în materialele noastre de marketing.

Nu oferim sfaturi profesionale

Informațiile conținute în sau puse la dispoziție prin intermediul Site-urilor (inclusiv, dar nu limitat la informațiile conținute în mesaj, în fișiere de text sau în chat-uri) nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. În special, ar trebui să consulte un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau îngrijire medicală.

Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice tratament, acțiune sau aplicarea de medicamente, sau un preparat de către orice persoană ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul Site-urilor. Nici noi, nici partenerii noștri sau oricare din partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, indiferent că sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață și prin utilizarea de către dvs. a Site-urilor, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

Câștiguri

Atunci când abordăm diferitele aspecte dezbătute în oricare dintre Site-urile noastre, clipuri video, buletine de știri sau orice alt conținut, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că acestea vă pot ajuta să vă îmbunătățiți viața. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că veți obține un rezultat folosind oricare dintre ideile noastre, instrumente, strategii sau recomandări.

Nimic de pe Site-urile noastre nu sunt garanții pentru atingerea unor rezultate. Nivelul dvs. de succes în atingerea rezultatelor similare depinde de o serie de factori, inclusiv de cunoștințe, capacitate, resursele implicate, dedicare și altele. Întrucât acești factori diferă în funcție de indivizi, nu putem și nu garantăm succesul, schimbarea sau îmbunătățirea dorită.

Orice declarații anticipative prezentate pe Site-urile noastre sunt pur și simplu opinia noastră și, prin urmare, nu sunt garanții sau promisiuni pentru performanța reală. Ar trebui să fie clar pentru dvs. că prin lege nu facem nicio garanție că veți obține nici un rezultat din ideile noastre sau modele prezentate pe Site-urile noastre iar noi nu oferim consiliere juridică profesională, medicală, psihologică sau financiară.

Politica de utilizare a cookie-urilor

CE SUNT COOKIE-URILE?

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizitați. Sunt folosite pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, paginile vizualizate și altele pentru a înțelege cum folosesc vizitatorii această pagină de web. Sunt, de asemenea, folosite pentru a face retargeting. Puteți în orice moment modifica setările dumneavoastră legat de acestea, din browser-ul utilizat.

Atunci când vizitați acest Site sunt folosite și cookie-uri ale unor terțe părți precum:

Acordul părinților

Site-urile sunt adresate adulților cu vârsta peste 18 ani și nu vom colecta cu bună știință informații personale de identificare de la tinerii sub 18 ani. Recomandăm ca părinții să participe la activitatea copiilor lor pe internet și alte servicii on-line.

Livrarea produselor și serviciilor

Programele online și cele digitale se livrează exclusiv electronic. Orice produs pe suport fizic va fi livrat prin curier.

GARANȚIA PENTRU CALITATE ȘI RETURNAREA BANILOR PLĂTIȚI

Orice client poate cere returnarea banilor plătiți în termen de 30 de zile, din orice motiv. Pentru produsele digitale cu descărcare imediată, nu oferim returnarea banilor.

DREPTURI DE AUTOR

Informațiile publicate pe Site-urile noastre sunt cu drept de autor și de proprietate, astfel încât utilizatorii se angajează să nu înregistreze, reproducă, distribuie, multiplice informațiile noastre în orice mod fără permisiunea noastră scrisă.

Orice utilizare neautorizată sau distribuirea materialelor publicate de noi sau a altor materiale cu proprietate intelectuală de către utilizatori este interzisă și ne rezervăm dreptul de a cere despăgubiri în instanță în cazul în care este necesar.

Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni în orice moment. Pentru a accesa versiunea actualizată vă recomandăm să verificați periodic această pagină.